Main Page | Namespace List | Class Hierarchy | Class List | Directories | File List | Namespace Members | Class Members | File Members

RolLerCoaster Class List

Here are the classes, structs, unions and interfaces with brief descriptions:
RLC::CAboutDialogAn about dialog from help menu
CBranchKlasa reprezentuje galaz - czyli polaczenie szeregowe kilku elementow, rozpoczynajacych sie i konczoacych na wezlach (rozszerzonych)
CCapasistorKlasa reprezentuje idealny kondensator
CCircuitKlasa przechowujaca obwod
CCircuitSolverKlasa rozwiazujaca obwod
CCurentKlasa reprezentuje idealne zrodlo pradowe
CCurent_iKlasa reprezentuje idealne zrodlo pradowe sterowane prądem
CCurent_uKlasa reprezentuje idealne zrodlo pradowe sterowane napieciem
CElementKlasa reprezentuje pojedynczy element w ukladzie
CElementActiveKlasa reprezentuje elementy aktywne
CElementControlKlasa reprezentuje wierzcholek
CElementPasiveKlasa reprezentuje elementy pasywne (R,L,C)
CExNodeCExNode jest klasa reprezentujaca wierzcholek rozszerzony
CInductorKlasa reprezentuje idealna indukcyjnosc (cewka, zwojnica)
CLineWaveTa klasa jest w sumie nie potrzebna, jednak zostala stworzona dla wiekszej przejrzystosci kodu rownie dobrze mozna by dac CSinWave(a,0,pi/2) jednak to by prowadzilo do przechowywania wiekszej ilosci danych jak rownierz bylo mniej oczywiste dla czytajacego
RLC::CMainMenuBarA upper menu class
RLC::CMainStatusbarA bottom status bar class
RLC::CMainToolbarA upper toolbar class
RLC::CMainWindowMain window class
CMatrix< Type >
CMatrix< Type >::CMatrixException
CMatrix< Type >::CMatrixSizeError
RLC::CNetworksAreaA circuit drawing class
CNodeKlasa reprezentuje wierzcholek
ComplexKlasa rozwijana w ramach cwiczen na przedmiocie Programowanie Objekowe
Autor : Szymon Kulis , IS
Kontakt : sivy@ftv.pl
CPinKlasa reprezentuje pin układu (koncowka do ktorej cos moze byc podlaczone)
CResistorKlasa reprezentuje idealny rezystor
CRlcConversionErrorKlasa reprezentuje wyjatek wystepujacy podczas konwersji
CRlcExceptionKlasa reprezentujaca wyjatek
CSignalKlasa CSignal bedzie mogla przechowywac informacje o syglanach, kazdy sygnal bedzie reprezentowany jako super pozycja dowolnych sygnalow sinusoidalnych (dowolna amplituda , faza i czestos)
RLC::CSignalFrameA class that represents signal frame
CSinWaveKlasa reprezentujaca fale sinusoidalna o parametrach stalych w czasie
CUsedListKlasa przetrzymuje informacje podczas zciaganie wierzcholkow
CVoltageKlasa reprezentuje idealne zrodlo napieciowe
CVoltage_iKlasa reprezentuje idealne zrodlo napieciowe sterowane pradem
CVoltage_uKlasa reprezentuje idealne zrodlo napieciowe sterowane napieciem
CWaveW pelni abstrakcyjna klasa bazowa reprezentujaca fale
XML::Parser
XML::Parser::Node
XML::Streamer
XML::Tokenizer

Generated on Sun Jan 16 11:05:56 2005 for RolLerCoaster by  doxygen 1.3.9.1